Stichting Iedereen Mediawijs (SIM) heeft ten doel:

  • ervoor zorgdragen dat een ieder de kans krijgt om Mediawijs te worden en te blijven;
  • het werken aan e-inclusie voor alle burgers in Nederland en België, ongeacht hun achtergrond, leeftijd of beperking, zodat er geen digitale kloof meer blijft bestaan tussen burgers onderling;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

'Niet iedereen realiseert zich dat, hoewel onze infrastructuur tot de wereldtop behoort, er nog altijd drie miljoen mensen in Nederland zijn zonder internettoegang. Vaak ouderen of laagopgeleiden, die nieuwe media te ingewikkeld vinden. Of mensen op bijstandsniveau, voor wie internettoegang niet altijd een optie is. Of gehandicapten die ontdekken dat op hun bijzondere behoeften niet is gerekend. En dat is extra jammer, omdat juist dit soort kwetsbare groepen dankzij nieuwe technologieën verder vooruit zou kunnen komen. We moeten absoluut voorkomen dat deze mensen definitief buiten de boot van de informatiesamenleving vallen. En toegang alleen is niet genoeg. Je moet ook nog de vaardigheden hebben om ermee om te gaan. Of je nu een volstrekte digibeet bent, of een snelle topmanager - of allebei tegelijk! - het bijhouden van je digitale vaardigheden wordt alleen maar belangrijker voor je kansen op de arbeidsmarkt, voor je sociale leven en voor je algehele welzijn.’

Citaat uit de toespraak van Koning Willem Alexander op 7 september 2010 tijdens de Beurstrommeldag van de Amsterdamse Beurs.

Stichting Iedereen Mediawijs draagt het Nationaal Keurmerk Mediawijsheid