B (begeleiders)

Vragenlijst Mediawijsheid begeleiders

Om de Mediawijsheid van begeleiders te meten is deze vragenlijst ontwikkeld. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 20 minuten van uw tijd in beslag nemen. Wanneer de vragenlijst geheel is ingevuld (inclusief e-mailadres aan het eind van de vragenlijst), ontvangt u binnen 5 werkdagen uw persoonlijk Mediawijsheid profiel. Hierin staan uw sterke en zwakke punten met betrekking tot uw Mediawijsheid. Met behulp van tips, tools en media op deze site kunt u eventuele zwakke punten verbeteren.